Darovací smlouvy k nemovitostem

darovací smlouva

Jak se jedná o peníze a nemovitý majetek, určitě si vše nechte sepsat podle současných pravidel, abyste o nic nepřišli. Pokud vyplníte pouze některý z online vzorů, riskujete, že při napadení smlouvy prohrajete, protože zde nemusí být uvedeny potřebné náležitosti.

Problematika darovacích a kupních smluv

Občanský zákoník povoluje uzavření darovací smlouvy k nemovitým věcem. Dárce tímto způsobem bezplatně něco přenechá obdarovanému. Pokud se to týká nemovitosti, neobejde se to bez písemného sepsání a podpisů všech zúčastněných na té samé listině. Dárce má i povinnost zmínit případné vady při nabízení. Pokud na ně neupozorní, může obdarovaný oprávněně vše vrátit. O nemovitostech se hovoří, když jde o stavby a pozemky spojené pevným základem se zemí. Darovací smlouva však v tomto případě nestačí, musí se provést vklad na katastru nemovitostí. Právní účinky vznikají až po pravomocném rozhodnutí. Kupní smlouva se rovněž pojí s nemovitostmi. Sepisuje se převod, návrh na vklad na formulář v předepsané formě.

Darování bez daně

Darovací daně se neřeší tehdy, kdy došlo k obdarování od osob z řad přímých příbuzných a manželů. Bezúplatné nabytí majetku se týká také příbuzných v pobočné řadě, kam zapadají synovci, neteře, sourozenci, tety a strýcové. Dále jde o děti manžela, rodiče manžela, manžele dětí, manžele rodičů a rovněž o osoby žijící s dárcem, nabyvatelem či zůstavitelem alespoň jeden rok před uskutečněním převodu či před smrtí ve společné domácnosti.

Právník Petr Kazda vám poradí i v případech, kdy se řeší náhrada nemajetkové újmy na zdraví. I vy se můžete ocitnout ve velice nepříjemné situaci, kdy vás někdo veřejně ponižuje, porušuje soukromí, šíří nejrůznější pomluvy a způsobuje vám duševní trápení. V podobných případech lze požadovat náhradu vzniklé škody, kterou získáte jednorázově.

Sdílet článek