Podnikání

Co je to CNC obrábění?

Ve světě moderní výroby hraje CNC obrábění zásadní roli. CNC je zkratka anglického slovního spojení Computerized Numerical Control (počítačové numerické řízení). Pod těmito [...]