Jak podat souhrnné hlášení k DPH v Německu?

DPH v Německu

Vysíláte do Německa subdodavatele na stavební práce nebo přes Německo provozujete automobilovou dopravu? Pak jste typickým příkladem firmy, která má povinnost v Německu podat souhrnný výkaz k DPH. Neuděláte-li to, vystavujete se riziku nemalé pokuty.

Podnikání v Německu je perspektivní, ale bohužel s sebou nese i některé zákonné náležitosti. Administrativa je vždy zdlouhavá a komplikovaná, Umsatzsteuer-Voranmeldung neboli souhrnné hlášení k DPH v Německu není výjimkou. Nemusíte na něj však být sami.

Kdy je potřeba souhrnné hlášení podat?

Umsatzsteuer se podává měsíčně, kvartálně nebo ročně. Jde vlastně o tzv. přenesení daňové povinnosti, v rámci něj tedy musíte uvést přehled všech faktur vystavených a přijatých spolu s výší DPH.

Hlášení se podává vždy do 10. dne v měsíci, který následuje po měsíci, v němž vám vznikla povinnost. Pokud jste ho ještě nikdy nepodávali, není na co čekat, informujte se raději ihned. Kde? Například u společnosti TJ-Legal, jež vám s vyřízením pomůže.

Jaké podklady si nachystat?

TJ-Legal souhrnné hlášení k DPH v Německu podá za vás, na vás bude pouze dodat jí patřičné podklady. Vše vám srozumitelně vysvětlí, a i když její služby samozřejmě něco stojí, ve výsledku na tom budete finančně lépe. Za prvé se vyhnete pokutě za případné nepodání souhrnného hlášení, za druhé je možné, že se vám podaří získat nějaké peníze zpátky. Jestliže jste v Německu koupili služby či zboží, můžete totiž požádat o vrácení zaplacené DPH.

Všechny služby na jednom místě

Při podnikání v Německu budete muset řešit ještě další formality než jen hlášení k DPH. Dost možná vás čeká i přihlášení do německé řemeslnické komory (Handwerkskammer), nahlášení zaměstnanců na celní úřad Zollamt a fond dovolené SOKA BAU. Nechte tyto záležitosti na TJ-Legal a věnujte se raději primární činnosti vašeho podnikání.