5 největších ekologických katastrof způsobených zemědělci

ekologie

Myslíte si, že je ekologické zemědělství jen prostředkem pro čerpání evropských dotací a prostředků z peněženek zákazníků? Podívejte se na 5 případů ve světě, kdy za sebou necitlivé použití průmyslových hnojiv, znečištění vlivem neekologického zemědělství nebo nesmyslná opatření proti škůdcům zanechaly hodně nepříznivou ekologickou stopu.

1. Aralské jezero

Aralské jezero v Asii ztratilo během necelých šedesáti let 80 % svého objemu. Jeho rozloha se zredukovala na třetinu a hladina klesla o 22 metrů. Kdysi bohatá hejna ryb vymřela, v okolí vznikly solné pouště a bažiny.

Za ekologickou katastrofou následky srovnatelnou s tragédií v Černobylu stojí kromě necitlivého budování zavodňovacích kanálů především vypouštění hnojiv z okolních zemědělských oblastí. Dnes je jezero rozdělené na 3 menší vodní plochy a na jeho vyschlém dně těží Uzbekistán ropu.

ekologické zemědělství
zdroj: wikimedia.org

2. Znečištění z mlékáren

Ačkoliv je Nový Zéland považovaný za ráj plný nedotčené panenské přírody, studie z přelomu tisíciletí prokázaly, že je velká část vodních toků protékajících pastvinami znečištěná. Na vině je především mlékárenský průmysl, jeden z hlavních pilířů novozélandské ekonomiky.

Kvůli neoprávněnému vypouštění odpadních vod proběhlo v letech 2008 až 2012 několik desítek soudních stání se zemědělci, kteří museli zaplatit pokuty v součtu za 3,2 milionu novozélandských dolarů (přes 50 mil. Kč). Přes veškerá opatření je údajně dodnes až 60 % sledovaných řek nevhodných ke koupání.

3. Kampaň proti čtyřem škůdcům

V roce 1958 vydala Komunistická strana Číny v čele s Mao Ce Tungem nařízení, které mělo zamezit každoročním úbytkům úrody obilí vlivem škůdců. Do propagandistické kampaně nazývané také „Zabij vrabce“ byl zapojen každý občan starší pěti let.

Podle odhadů byly během 4 let vybity miliardy vrabců, krys, komárů a much. Jejich likvidace se brzy začala obracet proti samotným obyvatelům Číny. Narušení ekologické rovnováhy způsobilo přemnožení hmyzu, který tak znehodnotil více úrody než kdykoliv předtím. Následkům hladomoru podlehlo až 20 milionů lidí.

4. Prachová kalamita Dust Bowl

Nástup mechanizace a metoda hluboké orby stály ve třicátých letech 20. století za úbytkem trav, které dokázaly v období sucha udržet v zemi vlhkost. Následkem toho došlo v některých státech USA k extrémní prašnosti zemědělské půdy.

Sucho a písečné bouře stály za největší vlnou migrací na americkém území v historii. Rodiny farmářů končily bez domova a musely se stěhovat za lepším. Lidé umírali na podvýživu a nemoci dýchacích cest. Až stromy vysázené na pokyn prezidenta Roosevelta zadržely v zemi vlhkost a v roce 1939 se na region konečně opět spustil déšť.

5. Zasolení půd

Vliv vysokého podílu soli je velkým problémem globální ekologie v několika teplých regionech – následná snížená úrodnost trápí třeba Austrálii, USA nebo povodí řeky Gangy. Na vině jsou moderní farmářské metody se zavlažovacími systémy bez přirozené nebo umělé drenáže a následné nepravidelné promývání povrchu.

Každý den dojde celosvětově ke znehodnocení dalších 2 000 hektarů půdy. Jen v Austrálii se očekává, že do roku 2050 bude zasažená plocha mít velikost 17 milionů hektarů.

Description: Podívejte se na 5 případů, kdy za sebou neekologické zemědělství či nesmyslná a krátkozraká opatření zanechala katastrofální následky.