Přepravu nadrozměrných nákladů svěřte do rukou profesionálů

Přeprava nadrozměrných nákladů je velice náročná logistická úloha, která vyžaduje důkladné plánování trasy a taktéž vyřizování různých povolení a dokumentů. Pokud tedy potřebujete přepravit mobilní dům, případně přestěhovat výrobní linky, je vhodné oslovit nějakého profesionála s dlouholetými zkušenostmi v této oblasti

Předtím, než se vůbec samotná přeprava uskuteční, je nezbytné vyřešit několik základních úkolů. Stejně tak záleží i na tom, jestli se má jednat o přepravu v rámci České republiky, nebo už na mezinárodní úrovni. 

Co je potřeba zařídit před přepravou? 

Potřebujete získat potřebná povolení, přičemž každá země má specifické požadavky a předpisy, takže převoz mobilheimu do Chorvatska není tak snadný, jak by se na první pohled zdálo. Určitě vás nemine vyřizování relevantních povolení, a navíc se musíte řídit vždy pokyny daných zemí. 

Dále se plánuje trasa, což je vskutku klíčové. Silnice totiž mají různá omezení, například na některých mostech není povolena přeprava těžkých zásilek. Zároveň narazíte na různá výšková omezení a další potenciální překážky. Všechny tyto věci musíte na trase zohlednit

Plány oznámíte na příslušných úřadech, případně na policii. Opět záleží na tom, o jakou přepravu se jedná. Mezinárodní doprava totiž vyžaduje i to, abyste si zjistili pravidla a zákony zemí, kterými se projíždí. 

Práci přenechejte na někoho jiného

Jestliže se chcete vyhnout výše zmíněným krokům, potom můžete. Přeprava strojů je totiž v nabídkách mnohých logistických společností, přičemž jednou z nich je i Easy Logistics, s.r.o. s dlouholetými zkušenostmi na trhu. 

Logistické společnosti navíc disponují vyhovujícím vozovým parkem. Přeprava mobilheimů vyžaduje jiný druh přívěsu či tahače než přeprava zemědělské techniky

Výše zmíněná společnost si zakládá na spokojenosti zákazníků, a proto není divu, že je v oblasti přepravy mobilních domů a těžké techniky tak žádaná.