Úspěch není vždy to, co je vidět

V čem se vlastní liší úspěšní a neúspěšní lidé? Je to tak černo-bílé, jak se na první pohled zdá? Základem k pochopení toho, jak být úspěšný, je zkoušet a učit se, protože jak řekl Tomáš Baťa: Neříkej, že to nejde. Raději řekni, že to zatím neumíš.

Základní přehled toho, co dělá úspěšnými úspěšné a neúspěšnými neúspěšné, vytvořila MaryEllen Tribby. V České republice neznámá, v zahraničí ceněná konzultantka v business sféře a koučka (pracovala pro Forbes, Crain’s New York Business a Times Mirror Magazines).

People-3

Neúspěšní lidé neumí být sebekritičtí, a tak veškeré své neúspěchy přisuzují někomu nebo něčemu jinému (kolega mi špatně poradil, osud mě trestá apod.), žijí v představě, že mají na něco nárok a právo, a pokud je jim to upíráno, závidí ostatním nebo jim přejí neúspěchy a jsou škodolibí. Místo toho, aby četli a vzdělávali se, sedí každý den u televize. Jediné, co je o jejich okolí zajímá, jsou drby a pomluvy. Tito lidé nemají žádné životní cíle, za kterými by si šli, neví, čeho chtějí dosáhnout. Myslí si, že jim svět leží u nohou a že snědli všechnu moudrost světa, své přehnané ego dávají na odiv agresivně a nepřátelsky.

Neztrácej čas hledáním překážky. Možná že žádná není. Franz Kafka

Úspěšní lidé si v první řadě umí určit své cíle a mají seznam toho, čeho chtějí dosáhnout. Nepřestávají se učit a inspiraci čerpají nejen v knihách, ale také v životních i pracovních úspěších okolí. Pokud se jim něco nepodaří, umí zodpovědně přiznat chybu. Své myšlenky a nápady rádi sdílí a šíří. Úspěch nezakládají na závisti, ale na pokoře.

Úspěšní lidé se umí rychle rozhodnout a svá rozhodnutí nemění, ti neúspěšní nad rozhodováním tráví nepřiměřené množství času, a přesto se pak na závěr rozhodnou jinak, než dopředu zamýšleli.

Jestli nemůžeš létat, běž. Jestli nemůžeš běžet, jdi. Jestli nemůžeš kráčet, plaz se. Hlavně se hýbej vpřed. Martin Luther King

Neúspěšní jsou vnitřně nespokojeni a nešťastni, a proto se snaží povýšeneckým chováním tyhle pocity skrývat. Úspěšní lidé chápou, že dosažení nějakého cíle provází i neúspěchy, které je vnitřně posilují a čerpají z nich do dalšího úkolu, který si předtím naplánovali. Je třeba si na počátku určit, zda je o vlastní nebo cizí úspěch. Je nutné uspokojovat zejména vlastní cíle a řídit se svým rozhodnutím, nikoliv rozhodováním jiných. Motivace neznamená nechat sebou manipulovat a být přehnaně soutěživý. Nejlépe vždy napoví vlastní vnitřní hlas.

Na dosažení cíle máte jeden život, ne jeden pokus. Bill Gates

Obdiv se nedá získat jen tak, je třeba být spolehlivý člověk, na kterého se mohou ostatní obrátit s důvěrou bez strachu ze zrady a který se nebude skrývat za výmluvami. Slušné chování a upřímnost znamená zájem ostatních a také zájem o spolupráci s vámi. Nesnažte se získat víc peněz a víc hmotných věcí, než které potřebujete. Mamon, tedy nezřízená touha po materialistickém i finančním zajištění nevede ke spokojenosti, ale spíše k vyčerpání všech sil. Pokud už se člověk rozhodne, že chce mít více peněz, nedosáhne toho lusknutím prstů, ale musí začít nahlížet na věci jinak a z různých úhlů.

Najděte si práci, kterou budete milovat. A nebudete muset pracovat jediný den svého života. Konfucius

Ve své podstatě se úspěšní a neúspěšní lidé od sebe obecně příliš neliší. Schopnosti mají ve svém jádru všichni, otázkou je pouze to, jakým způsobem a jak moc chtějí tento potenciál ve svůj prospěch využít. A proč myslíte, že jsou někteří lidé charakterističtí tím, že umí být úspěšní? Zřejmě někde zaslechli zajímavou věc o Albertu Einsteinovi, ten totiž tvrdil, že člověk se může stát odborníkem naprosto v čemkoliv, čemu se bude věnovat alespoň 15 minut denně.

success is not always what you see

Zdroj(e) informací a obrázků: maryellentribby, handicraft, danielkrizak, firstclass, dobaeshopova, huffpost, pinterest