Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou

Lidé si dávají pravidelně nejrůznější předsevzetí, kolik z Vás se ale rozhodlo, že udělá dobrý skutek?

Dnes bychom Vám rádi představili pár neziskových organizací, které dělají dobré skutky každý den. A dělají je pro zvířata, opuštěná, týraná nebo nemocná, zkrátka pro všechna, která potřebují nějakou pomoc.
Jak říká název našeho článku, dobrý skutek je často sám o sobě odměnou, proto pokud se rozhodnete pro jakoukoliv pomoc, ať už to bude Vaše osobní dobrovolnictví, finanční příspěvek nebo materiální dar, neočekávejte diplomy ani metály. Zvířátka Vám však budou vděčná, i když to neumí říct.

Nadace na ochranu zvířat1

Tato nevládní, nezisková organizace má status nadace. Jejími zakladateli jsou Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Jako člen mezinárodních organizací RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), WSPA (World Society for the Protection of Animals) a Eurogroup for Animal Welfare se podílí na celosvětových projektech a kampaních na ochranu zvířat a samozřejmě hájí již od roku 1994 práva a zájmy zvířat především na území naší republiky. Finanční prostředky pro činnost získává organizace z dárcovství občanů a firem a z příspěvků a grantů převážně zahraničních charitativních organizací (zhruba 800 registrovaných dárců). Mediálním partnerem je Český rozhlas 2 a redakce pořadu České televize „Chcete mě?“.

Jak můžete pomoct?
1. finanční podpora: dárcovská SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT na číslo 87777, registrované dárcovství s ročním příspěvkem minimálně 300Kč, jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na bankovní účet 208077066/0300
2. firemní dárcovství a sociální marketing, např. výroba propagačních předmětů nebo pokladniček pro veřejné sbírky
3. dobrovolnictví: jednorázová nebo pravidelná pomoc při akcích, distribuci informačních materiálů a petic, pomoc s překlady apod.

Liga na ochranu zvířat ČR2

Občanské sdružení, jehož motivací je aktivní působení pro nastolení kulturního a humánního vztahu k živé přírodě, ke všem živočišným druhům v souladu se Všeobecnou deklarací práv zvířete, ostatních smluv a dohod v zájmu ochrany zvířat. Při respektování svých stanov je Liga nezávislá na státních a jiných veřejných orgánech. V současné době je LOZCR největší organizací svého druhu u nás a působí na celém území České republiky. Má 14 členských organizací, které pečují ve svých útulcích o opuštěná zvířata (především psy a kočky) a zajišťují též péči o zraněné volně žijící živočichy (např. dravce, veverky, ježky a jiné). Liga získává pro svoji činnost finanční prostředky sponzorskými dary fyzických a právnických osob, příznivců, příspěvky měst a obcí, veřejnými sbírkami, ale také např. dědictvími a v minulosti aukcemi uměleckých děl.

Jak můžete pomoct?
1. finanční podpora: jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na bankovní účet 229717616/0300
2. firemní dárcovství a sociální marketing
3. dobrovolnictví

Společnost pro zvířata3

Jedná se o občanské sdružení a nevládní neziskovou organizaci, která se snaží přispět k zajištění plnohodnotných podmínek pro každé zvíře, k přijetí etického způsobu myšlení a žití každým člověkem ve smyslu uvědomění si hodnoty života zvířete, hodnot přírody a nepoškozeného životního prostředí, života vůbec, a nepůsobení zvířatům vědomé či nevědomé bolesti, utrpení nebo strádání a ke změně přístupu lidí ke zvířatům. Společnost poskytuje přímou a zprostředkovanou pomoc zvířatům, informuje veřejnost, jedná se státními institucemi, školami i soukromými podniky, pořádá poklidné demonstrace a petiční akce.

Jak můžete pomoct?
1. finanční podpora: jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na bankovní účet 158182860/0300
2. zapojit se můžete zejména podporou petičních akcí

Zvíře v nouzi 4

Zvíře v nouzi je veřejná sbírka a organizace, jejímž provozovatelem je občanské sdružení Český svaz ochránců přírody a která zachraňuje poraněné volně žijící živočichy s cílem jejich opětovného vypuštění do přírody a pečuje o trvale handicapované volně žijící živočichy. Kromě veřejné sbírky zaštiťuje také Národní sít záchranných stanic.

Jak můžete pomoct?
1. finanční podpora: dárcovská SMS ve tvaru DMS ROK ZVIREVNOUZI na číslo 87777, jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na bankovní účet 33553322/0800, darovací certifikát pro projekt Naplňte zvířatům misky

Zvíře v tísni5

Občanské sdružení vzniklo na pomoc opuštěným a týraným zvířatům, jde o neziskovou organizaci, která není dotována státem. Zachraňuje zvířata v ohrožení, bezprizorní a strádající. Zajišťuje jim domovy, azyl nebo dočasné péče, veterinární ošetření a transporty. Stará se o ně v domácích depozitech a soukromém azylu.

Jak můžete pomoct?
1. finanční podpora: jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na transparentní bankovní účet 2500230450 / 2010
2. materiální pomoc: krmivo, vitaminové doplňky, kloubní výživy a jiné preparáty, pamlsky, misky, vodítka, obojky, hračky, antiparazitální přípravky, deky, pelíšky, matrace, boudy, stavební materiál do azylu – pletivo, palety, lino, prkna, polystyren, sláma, nářadí, střešní krytiny, beton, malta atd.
3. pomoci můžete i konkrétně vybraným veterinárním zákrokem jako je kastrace nebo aplikace čipu, operace atd.
4. virtuální adopce nebo adopce na dálku, přímá adopce nebo osvojení zvířete, dočasná péče
5. propagace a inzerce
6. podílením se na projektech a šířením osvěty

Toulavé tlapky6

Občanské sdružení na ochranu zvířat bylo založeno s cílem pomáhat opuštěným a týraným zvířatům, především kočkám a psům. Zaměřuje se na řešení velkých kauz týrání zvířat, kdy jejich majitel není schopen zajistit odpovídající péči a hromadí zvířata ve velkém počtu a v nevyhovujících podmínkách. Sdružení tato zvířata přebírá do své péče, léčí je a poté jim hledá nové domovy. Sdružení nepůsobí jako zařízení pro dočasné umístění nalezených zvířat (útulek), protože u většiny přijatých zvířat je znám majitel. Jedná se o soukromý azyl na statku u Poděbrad, kde pracují a bydlí dobrovolníci spolu se zvířaty. V azylu žije momentálně přes 200 psů, 80 koček, 2 prasátka, 2 kozy, 2 ovečky.

Jak můžete pomoct?
1. finanční podpora: jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na bankovní účet 216955754/0300
2. materiální pomoc: krmivo pro kočky a psy, přípravky proti parazitům, textil (deky, staré povlečení, prostěradla atd.), hygienické potřeby, stavební materiál, výrobky do aukcí a obchodu
3. dobrovolná fyzická pomoc

Druhá šance7

Charitativní obchod Druhá šance funguje na pomoc zvířatům jako eshop, kde najdete bohatou nabídku výrobků, od textilu, po malované dekorace a nádobí či kosmetiku a šperky. Cílem neziskové činnosti je poskytování materiálních a finančních prostředků pro útulky, osvěta v oblasti práv zvířat, podpora adopcí zvířat z útulků. Patronkou projektu je herečka Patricie Solaříková, o které je známo, že se angažuje v pomoci útulkovým zvířatům.

Jak můžete pomoct?
1. finanční podpora: jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na transparentní bankovní účet 2500405636/ 2010
2. nákup v charitativním obchůdku
3. virtuální adopce a přímá adopce
4. dobrovolná pomoc

Buldočí naděje8

Občanské sdružení Buldočí naděje vzniklo z potřeby pomoci placatým psím plemenům, zejména francouzským buldočkům a jejich bratrancům anglickým buldokům, v nouzi. Všechny ze zakládajících členek naprosto propadly kouzlu chrochtajících čumáků a své zkušenosti s těmito plemeny získávají především ve svých vlastních psích smečkách. Kromě aktivní pomoci buldokům a buldočkům v opravdové nouzi (týraná, zanedbaná nebo nechtěná zvířata, záchrany psů z tzv. psích množíren nebo útulků) je také hlavní náplní OSBN osvěta veřejnosti. Snaží se mezi lidmi otevřít diskuzi o množírnách psů a nekontrolovaném chovu psů bez průkazu původu, snaží se propagovat léčebnou Dornovu metodu, zpopularizovat systém tzv. dočasné péče (péče o bezprizorní psy v domácím prostředí po dobu než se najde adoptivní rodina) a v neposlední řadě ukázat anglické buldoky a francouzské buldočky takové, jací opravdu jsou – jako báječné psí společníky s velkým srdcem.

Jak můžete pomoct?
1. finanční podpora: jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na transparentní bankovní účet 2400351538/2010
2. nákup v charitativním obchůdku
3. přímá adopce, dočasné péče, převozy
4. materiální pomoc: krmivo pro kočky a psy, přípravky proti parazitům, textil (deky, staré povlečení, prostěradla atd.)
5. sdílení informací, spolupráce na tisku materiálů

Frbul9

Vše o občanském sdružení, stanovy a další informace naleznete přímo na webových stránkách organizace, která má hlavní cíl nepodporovat množitele a nezodpovědné chovatele. Jeho důležitým posláním je samozřejmě pomáhat buldočkům v nouzi a vypomáhat i pejskům v útulcích. Ve sbírkách pro psí útulky, které Frbul během své činnosti zorganizoval, se podařilo dát dohromady přes 1000 kg granulí, deky, pamlsky aj. Dále také provozuje diskuzní fórum, které je dostupné zde. Na fóru naleznete kontakty na majitele francouzských buldočků z celé ČR a SR s možností se seznámit, vyměnit si zkušenosti a užitečné rady, domluvit se na společném venčení, procházkách nebo víkendech. Návštěvníci zde naleznou i odkazy na chovatelské stanice, kde si mohou vybrat svého buldočka. V současnosti je diskuzní fórum spíše přesunuto na stránky Facebooku v uzavřené skupině Frbul – francouzský buldoček / french bulldog team. Stránka FRBUL – buldoček v núdzi / v nouzi je naopak věnována speciálně buldočkům v nouzi. Frbul nepomáhá pouze buldočkům, ale zachraňuje i jiná plemena, podporuje útulky a nabízí finanční a materiální pomoc i lidem, co se rozhodnou pro záchranu některého pejska. Patronkou poslední sbírky z prodeje kalendářů se stala herečka Jana Stryková se svojí adoptovanou Babetkou.

Jak můžete pomoct?
1. finanční podpora: jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek na transparentní bankovní účet 2600434362/2010
2. nákup kalendářů nebo předmětů s buldočí tématikou
3. přímá adopce, dočasné péče, převozy
4. sdílení informací

Zdroj(e) informací a obrázků: Nadace na ochranu zvířat, Liga na ochranu zvířat, Společnost pro zvířata, Zvíře v nouzi, Zvíře v tísni, Toulavé tlapky, Druhá šance, Buldočí naděje, Frbul