Plastický chirurg v historii a dnes – proč je estetická medicína stejně důležitá jako jiné lékařské disciplíny

plastický chirurg

V čem je povolání plastického chirurga přínosné pro člověka? Jsou pro nás důležité služby estetické medicíny nebo se jedná jen o nástroj k uspokojení manýrů celebrit? V následujícím článku se dočtete, jak se vyvíjelo toto odvětví v historii a jakou roli hrají plastičtí chirurgové ve společnosti. Dozvíte se, co za útrapy předcházelo vzniku moderní estetické chirurgie a které významné osobnosti v tomto oboru reprezentují Českou republiku. Pokud jste si dosud mysleli, že tento obor nepřináší světu nic víc než povrchní hodnoty, jsou právě pro vás určeny tyto řádky.

Plastický chirurg – dříve opovrhovaný šarlatán, dnes uznávaný specialista

Chirurgie nebyla vždy považována za rovnocenný obor v porovnání s jinými lékařskými odvětvími. Tato disciplína stejně jako řada jiných vědeckých oborů si musela projít značným vývojem a kritikou ze strany veřejnosti, než jí lidé přestali opovrhovat a začali ji považovat za přínosnou.

Chirurgové byli v dřívějších dobách spojování se šarlatánstvím a jejich zákroky veřejnost často vnímala jako nehumánní experimenty na lidech. Postupem času však lid pochopil, že tito lékaři dokáží zachraňovat životy a mírnit útrapy zranění či vrozených vad. Chirurgičtí odborníci díky svým dovednostem tak začali získávat na vážnosti a postupně se stali vyhledávanými a uznávanými specialisty. Specifickou odrůdou těchto doktorů pak byli a dodnes jsou plastičtí chirurgové, kteří patří v moderním světě mezi špičkovou elitu na poli medicíny.

Jak se plastika vyvíjela v čase

Lidstvo odjakživa toužilo po perfektním vzhledu. Ačkoliv se ideály krásy v čase razantně měnily, touha po dokonalosti přetrvávala. Historie plastické chirurgie sahá až do starověkého Egypta, Indie či Říma. Z dochovaných záznamů víme, že staří Římané mezi sebou měli lékaře, kteří se zabývali úpravami tělesných partií. Nejčastěji se prováděly operace prsou u obézních mužů, úpravy nosu či rtů a dalších partií, včetně těch intimních. Oproti středověku, kdy pokusy o plastické úpravy lidského těla upadly, byly ve starověku podmínky pro rozvoj chirurgie daleko příznivější.

Rozvoj plastické chirurgie výrazně podpořily obě světové války, kdy bylo následkem těžkých zranění na válečných polích možné operovat a rekonstruovat různé části těl ve velké míře. Často docházelo k četným zraněním obličeje, kdy bylo nutné provést složitější zákroky, díky čemuž se rozvíjely nové chirurgické postupy a techniky. Moderní plastická chirurgie tak, jak ji známe, se však vyvíjela až po druhé světové válce, respektive v 60. letech 19. století, kdy se začal používat silikon a vznikly první implantáty.

V čem je estetická medicína užitečná

Plastické operace prováděné za účelem odstranění nedostatků a zkrášlení mají pozitivní dopady na psychiku pacientů. Zákroky tohoto typu často podstupují ženy a muži, které trápí jejich vzhled natolik, že nejsou schopni být sami se sebou spokojeni a mít se rádi. To má za následek špatný psychický stav, problémy v manželství, rodině, v práci, a podobně. Ačkoliv se to nemusí na první dojem zdát, celkové rozpoložení jedince může podstatně ovlivnit atmosféru ve společnosti.

Nejen estetické hledisko je však důvodem zásahu plastického chirurga. Operace se provádějí často také kvůli zdravotním problémům. Takovými zákroky pak mohou být:

  • Zmenšení poprsí
  • Rekonstrukce prsu po rakovině
  • Abdominoplastika
  • Úprava nosu kvůli vychýlené nosní přepážce
  • Redukce převislých očních víček, a řada dalších

Špička mezi plastickými chirurgy v Čechách

Za předními plastickými chirurgy nemusíme jezdit do zahraničí, jedny z nejlepších máme totiž také v Čechách. Patří mezi ně například světově uznávaná kapacita v oboru MUDr. Bohdan Pomahač, jehož mistrovským kouskem byla například kompletní transplantace celého obličeje v USA, či docent Jan Měšťák – vysokoškolský pedagog a špičkový chirurg oceněný několika medailemi za přínos v plastické chirurgii.

Právě jste se dostali na konec článku, což znamená, že už víte, proč má estetická chirurgie v medicíně své místo. Zjistili jste, jak se tato disciplína vyvíjela v historii, a že cestu k uznání měli plastičtí chirurgové velmi trnitou. Seznámili jste se také s některými světovými kapacitami v oboru a dozvěděli jste se, jaké důvody vedou lidi k návštěvě těchto specializovaných klinik.

A jaký názor máte na plastické chirurgy vy? Ceníte si jich jako nepostradatelných specialistů, kteří pomáhají lidem i celé společnosti, nebo je podle vás jejich činnost založena pouze na vysokém výdělku bez hlubšího významu? Potěšíte nás, když se s námi o své dojmy podělíte v diskuzi.

Sdílet článek