Tlumiče vyřeší vysokou hlučnost

Tlumiče hluku

Současná společnost je stále hlučnější. Ano, nejde jen o to ovládnout vašeho souseda, aby příliš nekřičel, ale hlavně se to týká pracovního prostředí, kde je člověk vystaven nadměrnému rámusu. Naštěstí existují stanovené maximální limity, které se nesmí překročit.

Protihlukové systémy v požadované kvalitě

Zákon přesně stanovuje hodnoty pro maximální hluk v provozech, kde pracují lidé. Jak si poradit v případě, že jste tyto hladiny překročili, ale neradi byste omezili provoz vašeho podnikání? Zachrání vás tlumiče hluku, které se navrhnou s ohledem na okamžité vyřešení situace. Vůbec nezáleží na prostředí nebo provozu, protože pomocí odborné techniky se dá vše včlenit kamkoliv. Jak jste na tom? Co pro vás bude nejlepší? To zjistíte díky kvalifikovanému týmu spolupracovníků. Dojednají s vámi schůzku a udělají vyžadovaná akustická měření. Jakmile se dokončí hluková analýza, vypracuje se studie, kde se vyberou ideální opatření s doporučením na tlumiče hluku nebo protihlukové kryty.

Protihluková opatření na míru

Nebojte se, že vás to přijde dost draho, vždy se klade důraz na individuální vyřešení a zohledňují se vaše momentální finanční možnosti. Zvolí se však pokaždé takové technologické postupy a materiály, aby se to nijak neodrazilo v kvalitě a efektivitě provedení. Tlumiče hluku se vyznačují dlouhodobou účinností. Kontrolování a údržby vás čekají minimálně. Tento způsob snižování hlučnosti využijete třeba tam, kde se provozují kouřovody, spalinovody, plynové turbíny, motorové výfuky, vzduchotechnika či stroje s výdejem tepla. Dobré rady očekávejte též pro neobvyklé výrobny. Během projektování a instalování se s vámi prokonzultují všechny jednotlivé kroky, nebude vám nic utajeno. Jistě vás potěší, že firma všechno připraví i v náročnějších podmínkách a při minimálním omezení provozu.