Kalibry pro vyšší efektivitu práce

Kalibry

Každá strojírenská výroba se snaží, aby produkovala opravdu kvalitní výrobky bez zmetků. Realita bohužel bývá občas jiná. Ať už je to lidským faktorem nebo čímkoliv jiným, produkcí zmetků se výroba zpožďuje, dochází ke znehodnocení materiálu, což má samozřejmě vliv na celkové náklady na výrobu. Chce-li firma obstát ve vysoce konkurenčním prostředí, musí vyrábět přesně a kvalitně. Je tedy pochopitelné, že zavedením kalibrů do své výroby si firma zajistí vyšší efektivitu práce a ušetřené finance může použít v jiné oblasti své činnosti.

Kalibrem snadno zjistíte nekvalitní výrobek

Aby se strojírenská firma vyvarovala navýšení času, spotřeby materiálu či práce zaměstnanců při nechtěné výrobě znehodnocených výrobků, měla by mít výstupní kontrolu. Ta totiž dokáže včas najít nedostatky výrobků a jejich odlišnosti od požadovaných rozměrů. K tomuto účelu slouží kalibry, které dokážou velmi snadno odhalit zmetek. Kalibr je ve své podstatě porovnávací měřidlo pro kontrolu vnějších i vnitřních rozměrů a tvarů. Kalibr tedy měří i kontroluje zároveň, zda daný předmět odpovídá požadovaným rozměrům. Proto musí být kalibr vyrobený z materiálu, který musí mít za všech okolností svůj rozměr. Většinou se pro tento účel používá kalená ocel a normy stanovují, jak má takový kalibr vypadat.

Druhy kalibrů

Aby bylo měření výrobků kalibrem co nejpřesnější, používá se několik druhů kalibrů – operační, hladké, třmenové či tvarové. Díky tomu lze změřit i různé tvary, včetně závitů, ozubení a podobně.

Potřebujete-li zajistit vlastní výrobu kalibrů, můžete se obrátit na společnost Michovský TOOLS, která vám kalibr podle vašeho vlastního nákresu vyrobí. Kromě toho firma nabízí kompletní sortiment kalibrů ve všech standardních typech i velikostech s dokladem o atestaci z certifikované kalibrační laboratoře.

Sdílet článek