Jaké stroje pomáhají při recyklování

recyklace

Dáváte lidem druhou šanci? Určitě si ji zaslouží, vždyť nikdo není bezchybný. V budoucnu vám mohou do života přinést ještě něco pozitivního, nového a dosud nepoznaného. Ve stejné situaci se ocitají také nejrůznější materiály, které sloužily dlouhou dobu, ale v současnosti se nehodí na nic dalšího.

Recyklace je novou cestou k využívání surovin

A tak materiály dostávají druhou šanci díky šetrné recyklaci. Proč ne, když primární suroviny se stávají stále vzácnějšími. Těžba se takto omezuje a zvyšuje se ochrana životního prostředí. Vezměte si například stavebnictví. Právě tady se recyklace dá dobře realizovat, protože výroba stavebních hmot se hlavně zakládá na využití klasických neobnovitelných nerostných surovin. Značné jsou stavební odpady, což velice zatěžuje životní prostředí. Výroba stavební hmoty spotřebuje hodně energie a neobejde se bez těžby surovin. Objevují se i další náklady s tím spojené. Do odpadů ze staveb patří výkopová zemina, demoliční stavební minerální suť, odpady ze stavenišť a materiály z demolování silnic. Jde o druhotné suroviny, které se stále více plánují využívat. Konkrétně se hodně recykluje zbytkový beton, přičemž zavedení recyklace nepředstavuje přílišnou zátěž po ekonomické ani technologické stránce.

separátor

Pomocníci pro recyklaci

Závěsný magnetický separátor zvládne rozdělit železné předměty ze stavebních, komunálních a demoličních odpadů. Dále separuje elektrické kabely a automobilové pneumatiky. Také se postará o ochranu drtičů dřevěného odpadu, bioodpadu a elektroodpadu, aby nedošlo k jejich poškození železným předmětem. Upevňuje se třeba nad pásový dopravník. Magnety se průběžně čistí, díky čemuž se železo odstraňuje i ve velkém množství. V porovnání s magnetickými bloky zvládne odlučovat zachycené předměty ze železa bez ustání. Závěsné magnetické separátory se zhotovují jako permanentní a elektrické. Jaký typ si vyberete závisí hlavně na dopravní cestě a jejím instalování ve výšce. Při větší instalační výšce se doporučuje elektromagnet, na mobilní linky pak permanentní varianta.

Bubnové magnetické separátory oddělují železo ze sypkých materiálů o velkém objemu. S tímto využitím počítejte pro sklo, nadrcené zbytky autovraků, tryskací média.

Též existuje separátor neželezných kovů, který se využívá na elektrický odpad, strusku, popel ve spalovnách, při recyklaci skla na hliníkové zátky, na závěsy a bronzové úchyty při recyklování dřeva. Systémy pro separování fungují v podobě rychle se točícího magnetického rotoru z neodymových magnetů uloženém ve speciálním bubnu. Takto se všechny přítomné vodivé částice na malý okamžik zmagnetizují, a díky odpudivým silám odskočí z materiálového proudu. Činnost stroje probíhá samostatně či začleněním do třídící linky. Užití je velmi široké pro jemné a hrubé frakce.

Sdílet článek