Chladiče kapalin

Chladiče kapalin

Chladiče kapalin, které se využívají v průmyslu zejména na chlazení kapalin v uzavřeném okruhu, se ve většině případů dělají na zakázku dle potřeby. Jejich konstrukce může být tvořena z nejrůznějšího materiálu a pro nejrůznější využití. Většina chladících jednotek se dodává s odděleným kondenzátorem. Každá chladící jednotka má chladící okruh a okruh chladicí kapaliny.

K chladičům kapalin patří také nejrůznější příslušenství, jako jsou například čerpadla, akumulační nádrže, expanzní nádoby, rekuperace, free cooling, signalizace poruchových stavů.

Princip chlazení

Obecný princip chlazení spočívá v tom, že teplo, které je obsažené ve výparníku se ve výše jmenovaných dvou okruzích vzájemně vyměňuje a při vypařování chladiva toto chladivo odebírá kapalině teplo. Ochlazená kapalina poté přechází do potřebné technologie. Když se chladící jednotka zapojí do uzavřeného chladícího okruhu, dochází k cirkulaci, která je trvalá, k ochlazení a také k oteplování kapaliny.

Hlavními výhodami chladičů kapalin je zvýšení produktivity a životnosti daného zařízení, snížení nákladů na výrobu, spolehlivost a jednoduchá instalace.

Využití chladičů kapalin

Chladiče kapalin lze využít v mnoha průmyslových oblastech. V potravinářském průmyslu je využívají například pekárny, mlékárny, vinařství, palírny,…. V chemické průmyslu jsou důležité pro petrochemii, výrobu barev a rozpouštědel, pro zdravotnictví atd. Jinak chladiče kapalin využívá také plastikářský průmysl, výzkum, strojírenství a mnoho dalších.

Free-cooling

Free-cooling v překladu znamená volné chlazení. Jedná se o ekonomicky výhodný systém kombinující strojní chladící jednotku a možnost využití nízkých teplot z venku k chlazení vody skrz externě umístěný ventilátorový chladič. Tento systém má velké výhody zejména ve finančních úsporách, když je teplota venku nižší než teplota chladící vody, která se vrací ze spotřebiče. Poté dochází k přepojení řízeného třícestného ventilu a také k odstavení kompresorové jednotky. Když je teplota v okolí dosti nízká, chladící výkon zajistí ventilátorový chladič.

Sdílet článek