Povinnosti v oblasti BOZP a PO pro školy. I ve školství se mohou dostat pokuty

BOZP a PO

Podle posledních průzkumů až čtyřicet procent podnikatelů nemá ani zdání o tom, že musí dodržovat povinnosti týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany. Na svou nevědomost však mohou podnikatelé doplatit, pokud jim do podniku zavítá kontrola ze státní správy. Ta jim totiž automaticky udělí za nevyřešení BOZP a PO pokuty, které mohou sahat až do milionů korun. A takto vysoké pokuty mohou klidně vést až ke krachu společností. 

Bohužel na svou nevědomost nedoplácí jenom velké či menší firmy, ale také školství. Zejména nově otevřené školy zprvu neřeší BOZP a PO. Ovšem i školy a školská zařízení mají povinnosti, které musí v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany dodržovat. 

Podle mnohých odborníků je bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve školách velice složitá, a to převážně proto, že se na bezpečnost musí hledět jak u zaměstnanců školy, tak u dětí a studentů, kteří školské zařízení navštěvují. Ideálně proto požádejte o pomoc firmu Extéria, která se chlubí množstvím kladných referencí a recenzí na internetu, jež jsou plné zkušeností klientů. Firma se vám postará o vše, co souvisí s BOZP a také s PO.

Jaké jsou povinnosti pro školství v oblasti BOZP?

Co se týče povinností pro školy v rámci BOZP, zmínit je důležité třeba nutnost vyhledávat, také posuzovat a následně zhodnocovat rizika spojená s činnostmi a s pracovním prostředím ve školách. Také se musí školit první pomoc, o které musí vědět jak zaměstnanci, tak žáci a studenti. Musí se řešit, evidovat a nahlašovat pracovní úrazy zaměstnanců školy i žáků, kteří školu navštěvují. A samozřejmě je nutné, aby se prováděly kontroly a revize. 

Jaké jsou povinnosti pro školství v rámci PO?

Zmiňme si také některé povinnosti týkající se požární ochrany, které musí mít školy také vyřešené a vyřízené. K povinnostem se řadí nutnost zařadit činnost do kategorie požárního nebezpečí. Také se musí vést požární kniha a musí se provádět preventivní požární prohlídky.

Sdílet článek