Vytopení sousedů či srážka na sjezdovce? Pojištění odpovědnosti snadno vyřeší nechtěné karamboly!

pojištění občanské odpovědnosti

Každodenně dochází k mnoha nepříjemným událostem, ze kterých vyplývá jediné, a to zaplatit za způsobenou škodu. Jednou dojde k vytopení sousedů, kteří si jen pár dní před tím nechali položit novou parketovou podlahu. Jindy vaše dítě šťouchne vozíkem do regálu a spadne drahý tablet, kterému se roztříští displej. O tom, že může dojít k vylití kávy nebo čaje do cizího mobilního telefonu nebo počítače ani nemluvě. Pro všechny tyto případy však stačí jediné, mít sjednané kvalitní pojištění, které potíže vyřeší!

Pro klid každý den

Roky se nemusí stát nic, pak stačí moment, který změní navždy život. V tomto případě negativně. Nemusí totiž jít vždy jen o materiální újmu, ale může dojít také vaší vinou, nebo někoho z rodiny, ke zranění, které si vyžádá dlouhodobou a finančně náročnou léčbu. Tím spíše, když k takové události dojde v zahraničí, kde jsou náklady o mnoho vyšší než v tuzemsku. Pojištění odpovědnosti za škodu je pak jedinou jistotou, že nebudete mít dluhy až do konce života.

Celá rodina v bezpečí

Toto pojištění, které nabízí pojišťovna ERGO, může být součástí majetkových pojištění, ale lze jej sjednat také zvlášť ve čtyřech různých variantách. Ty se neliší obsahem pojištění, ale pouze maximální pojistnou částkou, která může být 3, 5, 7 nebo 10 milionů korun. Právě vyšší částky jsou vhodné pro milovníky sportu, kteří rádi cestují za rekreačním lyžováním nebo jízdou na kole do zahraničí. Navíc se pojištění občanské odpovědnosti vztahuje na všechny členy domácnosti včetně domácích mazlíčků, kromě pejsků, které je nutné připojistit zvlášť. 

Výhodné pojištění

Bez spoluúčasti a s výjimkami

Výhodné pojištění se sjednává bez spoluúčasti a jeho platnost je celosvětová. Jako u všech pojištění však existují výjimky, na které se pojištění odpovědnosti nevztahuje. Především se jedná o úmyslně způsobené škody nebo vzniklé pod vlivem alkoholu, po užití psychotropních nebo návykových látek. Také se nevztahuje na škody způsobené na věci z půjčovny nebo na škody vzniklé při aktivní účasti na soutěžích.

Sdílet článek