Rorschachův test – deset karet k určení osobnosti

Rorschachův test

Téměř sto let vystupuje Rorschachův test jako standardizovaná metoda psychologického testování. Je zaměřena na poznávání osobnosti a hojně využívána na celém světě. Jedná se o velice specifickou metodu švýcarského psychiatra Hermanna Rorschacha, která je dodnes předmětem kritiky. Spočívá v představení deseti karet s obrázky pacientovi. Ten udává, co vidí na obrázku. Práce psychologa je pak zapisovat si veškeré odpovědi, i banální poznámky, neverbální projevy a reakce. Důležité je určit, zda se pacient zaměřuje na detaily skvrn, popřípadě na obrázek jako celek, jak vnímá barevné části a bílé pozadí a zda nad odpověďmi přemýšlí.

Kritika testu

Zakladatel tohoto testování pracoval původně s výrazně vyšším počtem obrázků, následně je ale shrnul do deseti karet, protože právě na tyto pacienti reagovali nejvíce emotivně. Rorschachův test se setkává ale s kritikou, a to hned z několika důvodů. Podle odpůrců této metody testování se jedná o pochybnou validitu testu, protože dochází ke zkreslování odpovědí v závislosti na momentální náladě a rozpoložení pacienta.

Pacienty může v momentě ovlivňovat také závislost na internetu, se kterou bojují. Sociální sítě dnes patří mezi velké hrozby, protože lidé na nich tráví stále více času a to se přirozeně podepisuje na jejich psychickém rozpoložení, sebevědomí i náladách. Fanoušci sociálních sítí totiž vidí, jak dokonalý život žijí celebrity a známé osobnosti. Pak mají obtíže s vlastním sebevědomím, což má přirozeně negativní dopad na jejich zdraví a též se projevuje na nervozitě, výbušnosti, úzkosti či depresích. Pokud chcete změnit své stávající návyky, vsaďte na výraznou a okamžitou změnu. Není na co čekat, proto navštivte stránky webrangers.cz a vyberte si z tipů na dovolenou nebo jiná oblíbená témata. Na webových stránkách najdete přínosné informace pro rodiny, psychologické otázky i témata týkající se životního stylu.

 Pro milovníky testování

Jestliže vás Rorschachův test zaujal, získejte o něm další cenné informace třeba na stránce https://cs.wikipedia.org/wiki/Rorschach%C5%AFv_test. Budete překvapeni, jak hojně se tento test v současné době využívá, třeba ve forenzní psychologii, soudním lékařství i diagnostice dětí mladšího školního věku.

Sdílet článek