Nebezpečí na silnicích mohou mít na svědomí i vandalové

dopravni znaceni - praha

Dopravní značky se bohužel stále častěji stávají cílem nejen neukázněných řidičů, ale také opilců na cestě z baru, kterým přijde zábavné značky ničit a pohazovat po příkopech. Ne zřídka pak dopravní značení končí jako trofej ve studentském bytě nebo na vysokoškolských kolejích, hned vedle z hospod ukořistěných půllitrů a jiných „suvenýrů“. Jedno se ale bohužel nabízí. Ničení a odcizování dopravních značek, stejně jako zmíněných půllitrů, leccos napovídá o české povaze.

Ovšem pozor, z legrace může být i velká nepříjemnost

Málokdo z těchto „hrdinů“, kteří si troufnou na dopravní značení – Praha či další města, si totiž uvědomuje, že značky fungují jako důležitý komunikační prvek v úpravě provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky jsou zde od toho, aby bylo na cestách bezpečno. Jakmile chybí, stává se pozemní komunikace nebezpečným místem. Dochází tak k obecnému ohrožení, což už není klukovina a vůbec ne legrace. Toto by si měl uvědomit každý, kdo poškozenou, eventuálně ukradenou značku zaregistruje, a měl by to neprodleně nahlásit.

Obraťte se na specialisty v oblasti značení

Přestupku se vandalové nedopouštějí jen krádeží a zničením značky. Osudné jim může být také například její otočení, zakrytí nebo povalení na zem. To, zda spáchali pouze přestupek či už trestný čin se odvíjí od výše způsobené škody. Pokud je jim dopravní značení málo a zaměří se na semafor, popřípadě nákladnější, například světelné dopravní značky, kvalifikuje se jejich jednání už většinou jako trestný čin. Častěji než k soudu se ale vandal dostane k přestupkové komisi, kde dostane cca tisícikorunovou pokutu. Bohužel, ať už jde o zloděje značek či vandaly, obecně platí, že je velmi složité je dopadnout. Ačkoli tak případy poškozených značek končí často nevyřešené, nemusí to být pravidlem, nebude-li k situaci okolí lhostejné a bude případy, kterých si všimne ve svém okolí, hlásit. Na stránkách https://www.topznak.cz naleznete velmi špičkové služby v oblasti dopravního značení. Specialisté na dopravní značky, parkovací sloupky a zrcadla vám zajistí pronájem nových značek, jejich instalaci či prodej.