Je peer-to-peer investování tou pravou volbou pro vás?

Peer-to-peer investování

Peer-to-peer investování do půjček je v posledních letech enormně populární. Investoři hlásí výnosy jako 10, 11 nebo dokonce 12 % ročně, což jsou čísla, o nichž se vám u jiných typů investic může leda tak zdát. Samozřejmě tu ale jsou rizika ke zvážení.

Až donedávna jste se s žádostí o půjčku museli obrátit na banku či nebankovní instituci poskytující půjčky. Dnes lze využívat také alternativní zdroje financování včetně peer-to-peer (P2P) půjček, kdy vlastně jednotlivci půjčují peníze dalším jednotlivcům pomocí nějakého prostředníka. Proč to dělají? Protože z toho mají nemalý výnos.

Jak to celé funguje?

P2P web spojují věřitele s dlužníky. Jako věřitel podáte žádost o úvěr, která je posouzena. Buď na půjčku dosáhnete, nebo ne, podmínky záleží na konkrétním prostředníkovi. Jeden vám možná úvěr zamítne, druhý přiklepne. Každopádně vyhodnotí vaši rizikovost a podle té nabídne vám a investorům úrok. Čím rizikovější investor jste, tím více budete muset splatit a tím větší úrok získají investoři.

Jaké jsou výhody tohoto systému pro investora?

Výhody pro dlužníka jsou zřejmé. Vše funguje online, peníze můžete získat prakticky na cokoliv, pokud jste schopní investory přesvědčit, že jste dobrou investicí. P2P půjčku může získat i problémový klient.

A jaké jsou výhody pro investora?

Hlavní výhodou jsou zajímavé výnosy. Peer-to-peer investování vám skutečně může vynést více než 10 % ročně při relativně nízkém riziku. Riziko je ostatně další výhoda, vy si ho totiž sami volíte. Sami si zvolíte, zda chcete půjčovat rizikovým klientům (s vyšším zhodnocením), nebo těm, u nichž se nemusíte tolik obávat, že nebudou splácet.

Znáte rizika peer-to-peer investování?

První riziko je neschopnost dlužníka úvěr splácet. Prostředníci sice mají různé techniky, jak se dlužníky snaží dohnat ke splácení, ale když peníze nejsou, tak prostě nejsou a nedá se s tím nic moc dělat. Peer-to-peer investice navíc nejsou nijak pojištěné, na rozdíl od bankovních investic. Kromě toho nikdo neví, jak si P2P půjčky povedou v dobách hospodářských krizí. Jde totiž stále o poměrně novou a neprozkoumanou oblast.

Investujte do P2P půjček bezpečně

Jestliže máte zájem o peer-to-peer investování s co nejvyšším výnosem a nejnižším rizikem, měli byste především diverzifikovat. Na úrovni platforem (lze využívat Zonky, Bondster, Portu atd.) i půjček. Rozložte své investice mezi vícero dlužníků. Jestliže se o své investice bojíte, více peněz dávejte do bezpečných půjček, méně do těch, jež skýtají vyšší riziko. Kromě toho vždy reinvestujte splátky půjček.

A především neinvestujte pouze do P2P půjček. Vaše investiční portfolio by mělo být pestré, zahrnovat rizikovější i méně rizikové investice.

Sdílet článek