Černé stavby v hledáčku úředníků

demolice

Co se nyní děje na úřadech? Kromě toho, že se ve velkém kontrolují žadatelé o kompenzační bonus, který stát poskytl živnostníkům v době koronavirové pandemie, se také ve velkém rozjely revize katastrálních map. Při revizích jsou kontrolovány především skutečné hranice pozemků a také se kontroluje to, jak jsou pozemky využívány, respektive jestli jsou využívány těmi, kterými využívány být mají. A při této činnosti se přichází na takzvané černé stavby čili na neevidované budovy, které nezískaly stavební povolení. V případě odhalení černé stavby bývá udělena nejen pokuta, ale také nakázána demolice

Nejedná se jen o prohřešek vůči katastru

Černé stavby se tak dostávají do hledáčku úředníků. Přece jenom se nejedná jenom o prohřešek vůči katastru, ale jedná se především o prohřešek vůči stavebnímu úřadu i proti úřadu vodoprávnímu. 

Lidé si dnes bohužel neuvědomují, že musí katastrální úřad informovat o veškerých změnách, ke kterým dojde v souvislosti s nemovitostí. Je například nutné ohlásit i přístavek domu nebo stavbu garáže. Pakliže k ohlášení nedojde, rázem jsou i přístavky a garáže černou stavbou, kterou budou muset zdemolovat a za kterou bude hrozit pokuta až ve výši padesáti tisíc korun (mluvíme-li o právnických osobách, tak hrozí pokuty až do výše 100 tisíc korun). 

Černé stavby jsou fenoménem dnešní doby

Bohužel lze konstatovat, že černé stavby se stávají takovým fenoménem dnešní doby. I když setkat jste se s nimi mohli i v minulosti, kdy mezi s sebou “obchodovali” sousedi, aniž by informovali patřičné úřady. 

Pozor! Černými stavbami se nemyslí v tomto případě ploty nebo vedení přenosové soustavy elektřiny. V tomto případě se nejedná o stavby, které musí mít souhlas. Mluvíme především o zmiňovaných garážích, přístavcích, bazénech, sklenících nebo o dalších stavbách, které jsou vedeny ve stavebním zákoně jako ty, jež musí mít stavební povolení nebo alespoň souhlas s ohlášením stavby.

Sdílet článek