Výkupem použitých katalyzátorů se šetří životní prostředí

Výkup katalyzátorů z automobilů je důležitou činností, která má mnoho výhod pro životní prostředí i pro ekonomiku. Katalyzátory jsou součástí emisního systému automobilů a slouží k redukci škodlivých emisí, jako jsou oxidy dusíku, oxid uhličitý a nečistoty. Když se katalyzátory opotřebí nebo se stanou neefektivními, je vhodné je vyměnit za nové a ty staré nabídnout k recyklaci.

Snížení škodlivých emisí

Díky recyklaci vysloužilých katalyzátorů se snižuje množství kovů a dalších škodlivých látek, které by jinak skončily na skládkách nebo byly vypuštěny do ovzduší a vody. Snížení množství těchto látek v přírodě pomáhá chránit zdraví a zlepšuje kvalitu životního prostředí pro lidi, živočichy i rostlinstvo.

Výkup katalyzátorů z aut je také důležitou součástí udržitelného rozvoje, kdy se jednotlivé evropské země snaží dosáhnout hospodářského růstu, který respektuje a chrání životní prostředí a sociální aspekty.

Zisk cenných kovů

Katalyzátory obsahují cenné kovy, jako jsou platina, palladium a rhodium, které jsou důležité pro průmysl. Výkup katalyzátorů Ostrava umožňuje použití těchto kovů pro další účely. To má samozřejmě pozitivní dopad na přírodu. Pro firmy může být jedním ze zdrojů příjmů výkup katalyzátorů. Ceník názorně ukazuje výkupní cenu nejen jich, ale také filtrů pevných částic a monolitů katalyzátorů.

Lze se na něho podívat na webových stránkách https://www.vykupujeme-katalyzatory.cz/co-je-to-katalyzator společnosti Northern Spirits, která se touto činností zabývá. Kromě toho umí katalyzátory i zpracovat. Na webu firmy získáte i adresu výkupny ve Skalici u Frýdku-Místku a kontakty na její pracovníky. Lze se také domluvit, že firma pro katalyzátory přijede za vámi, což může být pro vás jednodušší.

Jak se vykupuje katalyzátor

Ideální postup je takový, že na nákupní platformu společnosti Northern Spirits zašlete fotografii katalyzátoru, případně jeho číslo kódu. Odborní pracovníci ho nacení a domluví s vámi další podmínky. Následuje zaslání kupní smlouvy, předání katalyzátoru a převod finančních prostředků.